Fotogaléria

Víkend 20.-21.októbra sme s deťmi a mladými ľuďmi z Trenčína a okolia prežívali v misijnom duchu. V sobotu popoludní sme s Máriou, misijnou dobrovoľníčkou spoznávali život a kultúru ľudí v Keni. V prezentácii poukázala na problémy chudobných, zvlášť detí, ktorým pomáhame každý rok aj my cez Dobrú novinu. Potom sme piekli čapati, plietli náramky, vyrábali loptičky z ryže a loptu z igelitových vreciek, akou hrávajú futbal deti v Keni. V nedeľu sme sa stretli pri slávení sv. omší v kostole Notre Dame a vo farskom kostole. Spolu s veriacimi sme ich prežívali misijnom duchu. Po sv. omšiach sme ľuďom rozdávali naše výrobky a nechýbalo ani čapati a „misionárska káva z Kene“. V sobotu večer sme sa zapojili do Misijného Mostu Modlitby. Najskôr sme sa spojili cez Skype s misionármi v Kazachstane a Bolívii, ktorí nám v krátkosti porozprávali svoje svedectvá zo života v misiách. Potom sme sa pred Sviatostným Kristom prosili za všetkých misionárov i jednotlivé kontinenty sveta, ich potreby a požehnanie pre nich.