Sväté prijímanie

Ježiš sa na nás obracia s naliehavou výzvou, aby sme ho prijímali vo sviatosti Eucharistie: „Veru, veru, hovorím vám: ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.“(Jn 6,53)

Ak chcete prijať Ježiša Krista v Eucharistii, musíte byť v stave milosti. Ak si je niekto vedomý, že spáchal smrteľný hriech, musí skôr, ako pristúpi k svätému prijímaniu, prijať sviatosť zmierenia.

Prvé sväté prijímanie detí
V našej farnosti prvý raz prijímajú Eucharistiu deti 3. ročníka ZŠ, ktoré navštevujú náboženskú výchovu aspoň 2 roky. Slávnosť sa zvyčajne koná koncom mája. 

Prvé sväté prijímanie dospelých
Ak ste dospelý (pokrstený) a túžite prijať Eucharistiu po prvý raz, prihláste sa na farskom úrade. Príprava začína každý rok v septembri.

Sväté prijímanie v nemocnici 
Záujem o sväté prijímanie pre hospitalizovaného pacienta môžete nahlásiť v sakristii nemocničnej kaplnky pred svätou omšou alebo na tel. čísle: 0907 772 446 Viac informácií o duchovnej službe v nemocnici.