Spoveď

Sviatosť pokánia, nazývaná aj svätá spoveď alebo sviatosť zmierenia, je prostriedkom k tomu, aby človeku boli odpustené hriechy. Človek sa ňou obracia k Bohu, vyznáva svoje hriechy a ľutuje ich. Sviatosť pokánia patrí medzi uzdravujúce sviatosti (spolu so sviatosťou pomazania chorých). Veriaci je povinný aspoň raz v roku sa vyspovedať.

Spovedáme pol hodinu pred sv. omšou. Počas prvopiatkového týždňa spovedáme hodinu pred sv. omšou.

Prosíme Vás, aby ste umožnili kňazom pripraviť sa na sv. omšu 5 minút pred jej začiatkom.
Keďže nedeľa je dňom Pána, dovoľte aj kňazom, aby tento deň mohli svätiť a spovedajte sa (pokiaľ je to možné) radšej v pracovný deň.

Sviatosť zmierenia v nemocnici

Vysluhuje sa v nemocničnej kaplnke pol hodinu pred každou sv. omšou. V prípade nepohyblivých pacientov môžete požiadať o návštevu kňaza pri lôžku pacienta. Chorého môžte nahlásiť telefonicky na č. 0907 772 446 alebo osobne pred sv. omšou v nemocničnej kaplnke. Viac informácií o duchovnej službe v nemocnici.