Kňazstvo

Posvätný stav je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: biskupov, kňazov a diakonov.

Ak v srdci cítite, že Vás Pán volá do služby, kontaktujte kňaza, ktorý Vás usmerní. Štúdium teológie trvá 6 rokov a je zvyčajne ukončené kňazskou vysviackou. Jej predchádza diakonská vysviacka (v 5. ročníku štúdia).