ÚRADNÉ HODINY A KONTAKT

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ TRENČÍN                              Mariánske námestie 2
911 01 Trenčín

 

 

 

Telefonický kontakt:
Počas úradných hodín: 032/743 42 76
Mobilný kontakt: 0910 852 349
Zaopatrenie chorých v nemocnici: 0907 772 446

Číslo účtu:
SK10 0900 0000 0000 4169 3333

E-mail: faratrencin(zavináč)gmail(bodka)com                                

Emailová adresa farského úradu je upravená kvôli SPAM-u: (zavináč)=@ a (bodka)=.
Ďakujeme za pochopenie.

Úradné hodiny:                                                                                             

PONDELOK:  17.00 – 18.00 hod.                                                                    

UTOROK:      ———————–                                                                                

STREDA:       17.00 – 18.00 hod.                                                                              

ŠTVRTOK:      ————————-                                                                                  

PIATOK:          9.00 – 10.00 hod.  

SOBOTA:       9.00 – 10.00 hod.   

NEDEĽA:       ————————-                                        

  • na cirkevné alebo štátne sviatky sú úradné hodiny v kancelárii FÚ zrušené.
  • úradné hodiny, zvlášť počas sviatočných období, môžu byť zmenené alebo zrušené – prosím vždy si pre istotu prečítajte farské oznamy na výveskách kostolov alebo našej internetovej stránke.

Kňazi vo farnosti:
Vsdp. PaedDr. Ľubomír Havran, farár – dekan
Dp. Martin Mičovský, kaplán
Dp. Martin Sedláček, kaplán
Vdp. Pavol Benko, nemocničný kaplán

Rehoľné spoločnosti:
Rehoľa piaristov, Palackého 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/743 70 86
Kongregácia školských sestier de Notre Dame, 1. mája 7A, 911 01 Trenčín, tel.: 032/652 88 36
Milosrdné sestry sv. Vincenta – Satmárky, Námestie sv. Anny 2, 911 01 Trenčín, tel.: 032/640 03 77

Školy:
Základná škola s materskou školou sv. Andreja – Svorada a Benedikta
Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta