Pomazanie chorých

Pomazaním chorých a modlitbou kňazov Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a spasil ich. Nejde o posledné pomazanie, ako sa mnohí domnievajú.

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa zopakovať, ak chorý po zlepšení zdravotného stavu znovu upadne do ťažkej choroby, alebo ak sa počas trvania tej istej choroby jeho zdravotný stav zhorší. Pomazanie je dobré prijať i v prípade odchodu do nemocnice.

Sviatosť pomazania chorých vysluhujeme raz do roka hromadne pri sv. omši, zvyčajne počas Pôstneho obdobia. Presný termín vyslúženia oznamujeme prostredníctvom farských oznamov.

Inak sviatosť vysluhujeme individuálne – doma alebo v nemocnici.

Kým príde kňaz, odporúčame zotrvať pri chorom v modlitbe. O udelenie sviatosti doma môžete požiadať na tel. č.: 0910 852 349, 032/743 42 76, v nemocnici na tel. čísle: 0907 772 446 alebo pred sv. omšou v nemocničnej kaplnke. Viac informácií o duchovnej službe v nemocnici.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí.