Piaristický kostol sv. Františka Xaverského

Jezuitský, neskôr piaristický kostol bol vybudovaný v rokoch 1653 – 1657 v ranobarokovom štýle, podľa vzoru kostola sv. Františka Xaverského vo Viedni. Vysvätený bol 1. júla 1657 k úcte sv. Františka Xaverského, apoštola Indie. Stavebné práce viedol známy taliansky staviteľ Pietro Spazzo, spolu so svojím bratom Bernardom.
K podstatnému poškodeniu kostola došlo počas požiaru mesta 14. mája 1708. Počas obnovovacích prác (1709 – 1713) nadobudol interiér kostola terajší barokový charakter. Na klenbách kostola sú vzácne kvadratúrne maľby z roku 1712 od maliara Krištofa Tauscha. Obraz hlavného oltára je taktiež jeho dielom. Iluzívna maľba kopule nad chrámovou loďou patrí k vrcholom barokového umenia na Slovensku. V roku 2000 bolo ukončené ich kompletné zreštaurovanie.

Monumentálny hlavný oltár pochádza z roku 1767. Sochársku výzdoby bočných oltárov vyhotovil B. Baumgartner v rokoch 1723 –1735. Po zrušení jezuitskej rehole v roku 1773 prešiel kostol aj pristavaný kláštor do majetku piaristov.

Adresa: Mierové námestie, Trenčín; správca: Rehoľa piaristov Trenčín