Nemocničná kaplnka

Nemocničná kaplnka Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa nachádza medzi onkologickým a geriatrickým pavilónom. Keďže sa jedná o prízemnú budovu, je tu zabezpečený bezbariérový prístup. Interiér i exteriér kaplnky sú v súčasnosti v štádiu dobudovávania. Po úplnom dokončení sa počíta s tým, že bude celý deň prístupná všetkým záujemcom na osobnú reflexiu, modlitbu alebo zotrvanie v tichu počas celého dňa.

Lokalizácia: kaplnku nájdete na mape areálu pod č.21 (mapa areálu – prevzaté z www.fntn.sk).