ZRUŠENIE PRIAMYCH PRENOSOV SV. OMŠÍ OD 29.11. - 3.12.2021

ZRUŠENIE PRIAMYCH PRENOSOV SV. OMŠÍ OD 29.11. – 3.12.2021

V dňoch od 29. 11. – 3. 12. 2021 sa nebudú z technických príčin vysielať priame prenosy liturgie z Farského kostola Narodenia Panny Márie. Prosím využite v týchto dňoch možnosti, ktoré nám dávajú katolícke média na Slovensku. Najbližššie bude priamy…

PASTIERSKY LIST O NOVOM VYDANÍ RÍMSKEHO MISÁLA

PASTIERSKY LIST O NOVOM VYDANÍ RÍMSKEHO MISÁLA

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2021 Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozdravujeme a prihovárame sa vám na Prvú adventnú nedeľu, ktorou začíname nový liturgický rok. Advent je obdobím prípravy na slávenie Vianoc.  Je to čas očakávania, že sa…

OPATRENIA PLATNÉ OD 22. 11. 2021 A ZRUŠENIE SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. ANNY - DôLEŽITÉ

OPATRENIA PLATNÉ OD 22. 11. 2021 A ZRUŠENIE SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. ANNY – DôLEŽITÉ

Iste viete, aká situácia nastáva v týchto dňoch a aké opatrenia sú vzľadom na pandémiu ustanovené kompetentnými autoritami. V duchu lásky k Bohu a k blížnym vás prosíme o ich zachovanie. S platnosťou od 22. 11. 2021 budú v našich…

LIST BISKUPOV MLADÝM PRI PRÍLEŽITOSTI 36. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE

LIST BISKUPOV MLADÝM PRI PRÍLEŽITOSTI 36. SVETOVÉHO DŇA MLÁDEŽE

Drahí mladí! V prvom rade vám v tomto Týždni Cirkvi pre mládež chceme poďakovať za vašu vernosť a za to,že ste tu. Mnohokrát ste medzi prvými stáli počas pandémie ako dobrovoľníci. Alebo ste sa zapojili do mnohých projektov, cez ktoré…

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY - DôLEŽITÉ!

DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY – DôLEŽITÉ!

Úplné odpustky pre duše v očistci bude, tak ako minulý rok, možné získať po celý mesiac november 2021. Oznámila to Apoštolská penitenciária s vysvetlením, že vypočula prosby viacerých biskupov v súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou. Dá sa tak ľahšie predísť veľkému zhlukovaniu…

SYNODA 2021-2023 - POZVANIE OD KBS K ZAPOJENIU SA

SYNODA 2021-2023 – POZVANIE OD KBS K ZAPOJENIU SA

Drahí bratia kňazi, milé rehoľníčky a rehoľníci, milí bratia a sestry, mládež i seniori a všetci ľudia dobrej vôle: srdečne Vás pozývame zapojiť sa do synody, ktorú Svätý Otec František slávnost- ne otvoril v nedeľu 10. októbra a v našich diecézach i na…

2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

Všetkých birmovancov srdečne pozývame na ďalšie veľké prípravné stretnutie, ktoré sa uskutoční sobotu 16. 10. 2021 o 10.00 hod. vo farskom kostole.

1. STRENUTIE BIRMOVANCOV 2022

1. STRENUTIE BIRMOVANCOV 2022

Pozývame všetkých birmovancov na úvodné stretnutie birmovaneckej prípravy, ktoré sa uskutoční v piatok, 24. 09. 2021 vo farskom kostole o 17.00 hod. Účasť je nevyhnutná!

POZOR! ZRUŠENIE ÚRADNÝCH HODÍN A SV. OMŠE V ND 8. 9. 2021

POZOR! ZRUŠENIE ÚRADNÝCH HODÍN A SV. OMŠE V ND 8. 9. 2021

Z dôvodu hodovej slávnosti nebude na sviatok Narodenia Panny Márie, dňa 8. 9. 2021, sv. omša o 17.00 hod. v Kostole Notre Dame a úradné hodiny v kancelárii FÚ od 17.00 -18.00 hod. Ďakujeme za pochopenie!

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN - DôLEŽITÉ!

ZMENA ÚRADNÝCH HODÍN – DôLEŽITÉ!

Od pondelka, 6. 9. 2021, sme nútení zmeniť časy úradných hodín v kancelárii FÚ. Úradné hodiny budú nasledovne: Pondelok: 17.00 – 18.00 hod. Utorok: ——————— Streda: 17.00 – 18.00 hod. Štvrtok: ——————— Piatok: 9.00 – 10.00 hod. Sobota: 9.00 –…