Liturgia

Liturgia je oficiálna bohoslužba Cirkvi. Človek liturgiu nevytvára ani nevymýšľa. Liturgia je živá, vyrastajúca z tisícročnej viery. Bohoslužba je posvätná a vznešená udalosť. Rozochvieva človeka, keď vytuší, že sám Boh je neviditeľne prítomný v jej posvätných znakoch a vo vzácnych, často starobylých modlitbách.
(Prevzaté z Youcat)