ČO S PREDVEĽKONOČNOU SPOVEĎOU? - DÔLEŽITÉ!

ČO S PREDVEĽKONOČNOU SPOVEĎOU? – DÔLEŽITÉ!

Často sa počas Pôstneho obdobia v omšových modlitbách veriacich, ktorých vzory boli pripravené dávno pred začiatkom pandémie modlíme, aby sme sa dobrou spoveďou pripravili na slávenie Veľkej noci. Človeku sa vtedy v mysli vynára otázka: Ale ako, keď nemôžeme organizovať veľkú predveľkonočnú spoveď?

Môžeme však urobiť to, čo vieme a čo je v rámci súčasných protipandemických opatrení dovolené: zájsť do kostola na súkromnú modlitbu a ak sa bude dať využiť službu kňaza alebo si vykonať v tichu pred Bohom dobré spytovanie svedomia a vzbudiť si dokonalú ľútosť nad poznanými hriechmi (teda ľútosť nie zo strachu pred trestom, ale z lásky k Bohu). Sakramentológia (náuka o sviatostiach) nás učí, že ak sme objektívne hatení pristúpiť ku sviatostiam, môžeme aj takýmto mimoriadnym skutkom kajúcnosti v sebe obnoviť Božiu milosť podobne, ako prostredníctvom sviatostnej spovede (pričom sme samozrejme aj naďalej povinní vyspovedať sa zo všetkých ťažkých hriechov pri najbližšej spovedi, hneď ako to bude možné).

Preto chceme vyjsť v ústrety vám všetkým, ktorí túžite prežiť veľkonočné slávenia čo najintenzívnejšie v rámci súčasných možností a opodstatnene si to neviete predstaviť bez úprimného vyznania sa pred Bohom a prijatia jeho odpustenia. Pozývame vás duchovne sa spojiť s nami prostredníctvom internetu pri slávení Kajúcnej pobožnosti (predveľkonočnej “spovede”) na Zelený štvrtok o 16.00 hod.

https://www.ekostol.sk/projekt/9-trencin

Kto by sa nemohol zúčastniť tohto spoločného online slávenia, rovnako účinne si môže takýto mimoriadny kajúci skutok vykonať buď sám – súkromne, alebo v rámci rodiny.

Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste v hlbokej viere v Božie milosrdenstvo, ktoré aj v prípade objektívnych fyzických prekážok nepozná hranice či obmedzenia, využili predovšetkým túto možnosť kajúcnej prípravy na Veľkú noc. Ide o vydanie dobrého svedectva a zdravý prejav našej viery, ako aj správne pochopenie teológie a učenia Cirkvi.

Tým však, ktorí to naozaj potrebujú sme samozrejme ochotní vyslúžiť sviatosť zmierenia skutočne individuálne aj po telefonickom dohovore na čísle +421 910 852 349.

Požehnaný veľkonočný čas vyprosujú Vaši kňazi+!