1. STRENUTIE BIRMOVANCOV 2022

1. STRENUTIE BIRMOVANCOV 2022

Pozývame všetkých birmovancov na úvodné stretnutie birmovaneckej prípravy, ktoré sa uskutoční v piatok, 24. 09. 2021 vo farskom kostole o 17.00 hod. Účasť je nevyhnutná!