FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CO (31. 10. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA CO (31. 10. 2021)

Liturgický kalendár:

01.11.pondelokVšetkých svätýchslávnosť
02.11.utorokSpomienka na všetkých zosnulých veriacich
04.11štvrtokSv. Karola Boromejského, biskupaspomienka
31. 10.nedeľaTridsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Zajtra je slávnosť a prikázaný sviatok Všetkých svätých. Už dnešná večerná sv. omša o 18.30 hod. v Kostole Notre Dame sa bude sláviť z tohto sviatku. Zajtra budú sv. omše ako v nedeľu. Vo farskom kostole budú v deň tejto slávnosti vystavené relikvie viacerých svätých, ktoré nám pripomínajú, že svätí boli obyčajní ľudia z mäsa a kostí ako my, a preto je svätosť dosiahnuteľná aj pre nás. Pozývame všetkých uctiť si relikvie týchto našich oslávených bratov a sestier a prosiť ich o príhovor za našu farnosť a rodiny. Prosíme, aby pri tomto uctievaní bola zachovaná pandemická opatrnosť.

V utorok, v deň Spomienky na všetkých zosnulých veriacich, budú sv. omše ako v bežný pracovný deň. Pobožnosť za zosnulých sa v tento deň bude konať aj na cintoríne pod Sídliskom Juh so začiatkom o 15.00 hod. pri dolnej kaplnke.

Apoštolská penitenciária v autorite pápeža Františka potvrdila, že aj tento rok z dôvodu pretrvávajúcej pandémie platia zmeny ohľadom dušičkových odpustkov. Dajú sa získať pri splnení zvyčajných podmienok (spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) nasledujúco:

–  odpustky pre duše v očistci viažúce sa na 2. november pri nábožnej návšteve kostola alebo kaplnky spojenej s modlitbou Otče náš a Verím v Boha, možno získať pri zachovaní tých istých podmienok v ktorúkoľvek nedeľu, ba aj v ktorýkoľvek deň počas novembra, vrátane slávnosti Všetkých svätých.

– odpustky pre duše v očistci, ktoré možno za riadných okolností získavať v dňoch 1.-8. novembra pri nábožnej návšteve cintorína a aspoň tichej modlitbe za zosnulých, možno získať pri splnení tých istých podmienok v ktorékoľvek dni v novembri, ktoré si veriaci sami zvolia s tým, že nemusia nasledovať za sebou.

– starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, môžu získať dpustky pre duše v očistci, ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť, akonáhle to bude možné, tri ďalšie zvyčajné podmienky a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa nábožne pomodlia modlitby za zosnulých.

Vo štrvtok od 15.00 hod. bude vo farskom kostole eucharistická adorácia za duchovné povolania; piatok je prvým v mesiaci november; v sobotu bude o 8.00 hod. vo farskom kostole fatimská pobožnosť a sv. omša ku cti P. Márie; a na budúcu nedeľu bude celodenná adorácia v Kostole sv. Anny.

CPR Trenčín pozýva na budúcu nedeľu (7. 11.) na turistický výlet k zrúcanine Súľovského hradu. Odchod je o 10.00 z parkoviska pod Suľovskými skalami.

CPR Trenčín tiež pozýva rodičov s deťmi na Svätomartinský sprievod, ktorý sa uskutoční v piatok, 12. 11., so začiatkom o 17.00 hod. pred farským kostolom a s krátkym divadelným predstavením.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349