FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CO (14.11.2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA CO (14.11.2021)

Liturgický kalendár:

17.11.stredaSv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčkyspomienka
20.11.sobotaVýročie posviacky katedrálnej Bazilky sv. Emeráma v Nitresviatok
14.11.nedeľaKrista Kráľaslávnosť

Dnes je Svetový deň chudobných vyhlásený pápežom Františkom na záver Roku milosrdenstva. Pamätajme na to vo svojich modlitbách a oživme v sebe aktívny záujem o túto problematiku.

CPR Trenčín pozýva vo štvrtok (18.11. 2021) na rodinnú sv. omšu do Farského kostola sv. Kozmu a Damiána v Trenčíne – Biskupiciach. Jej slávenie začne o 18.30 hod. Pozvaní sú všetci, aby prišli zažiť prízomnosť spoločenstva rodín. Po sv. omši bude pripravené pre všetkých zúčastnených agapé.

S blížiacim sa záverom liturgického roka oznamujeme, že v sakristiách našich kostolov alebo priamo v budove CPR Trenčín si už môžete objednávať adventné vence. Objednávku je možné uskutočniť aj prostredníctvom internetovej stránky centra. Výťažok z predaja vencov bude použitý na podporu aktivít CPR. Vrelo odporúčame!

Na budúcu nedeľu sa budu pri všetkých sv. omšiach sláviť Zasvätenie ľudského pokolenia Kristovi Kráľovi. Všetci veriaci, ktorí sa nábožne zúčastnia na tomto zasvätení môžu za obvyklých podmenok získať úplné odpustky.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349