FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CO (26. 09. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA ŠIESTA NEDEĽA CO (26. 09. 2021)

Liturgický kalendár:

27. 9.pondelokSv. Vincenta de Paul, kňazaspomienka
29.9.stredaSv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelovsviatok
30. 9.štvrtokSv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvispomienka
1.10.piatokSv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvispomienka
2. 10.sobotaSv. anjelov strážcovspomienka
3. 10.nedeľaDvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dnes je 107. svetový deň migrantov a utečencov, ustanovený pápežom sv. Piom X. Pamätajme na tento úmysel vo svojich modlitbách! Zároveň sa po všetkých sv. omšiach koná zbierka na pomoc pre chudobných na Kube, ktorá bola vyhlásená KBS ako ovocie pápežskej návštevy na Slovensku. Tieto dva veľké sociálne rozmery spájajúce sa v dnešnej nedeli nech slúžia k rozšíreniu našej viery, ktorá nás volá myslieť na druhých i v modlitbe, i v konkrétnej hmotnej pomoci.

V duchu toho, čo práve zaznelo, upozorňujeme, že podľa nariadení kompetentných autorít treba mať opäť v týchto dňoch počas času stráveného v kostoloch prekryté ústa a nos schválenými respirátormi. Iba rúška už nestačia… Vopred ďakujeme všetkým, ktorí tieto a iné obmedzenia a zmeny súvisiace s pandémiou pokorne prijímajú predovšetkým ako obetu a službu dobrému kresťanskému svedectvu!

Dnes popoludní o 16.00 hod. bude v areáli svätyne na Skalke sv. omša slávená Mons. Petrom Beňom, pri príležitosti púte folkloristov s poďakovaním za úrodu. Je to príležitosť povzbudiť ducha aj oko, keďže sa na nej majú zúčastniť mnohí milovníci folklóru v krojoch.

Od zajtrajšieho pondelka začínajú večerné mládežnícke sv. omše v Kostole Notre Dame (o 19.00 hod.) a nový akademický rok. Študenstké sv, omše a večery v Kaplnke na internáte v Zlatovciach už prebiehajú od začiatku septembra. Slávnosť Veni Sancte bude v Kostole Notre Dame o týždeň, v pondelok, 4. 10. 2021 o 19.00 hod. Hlavným celebrantom bude otec biskup Peter Beňo. Ostatné info a auktualizovaný program nájdete na internetovej stránke UPC Trenčín.

V utorok, 28. 09. 2021 o 16.00 hod. bude mať vo svätyni na Skalke sv. omšu a príhovor/prednášku Benediktín Jozef Dolný zo Sampora. Priaznivcom benediktínskej spirituality vrelo odporúčame!

Pred nami je prvý piatok: spovedáme približne 45 min. pred sv. omšami; v sobotu o 8.00 hod. bude vo farskom kostole fatimská pobožnosť a sv. omša ku cti Panny Márie, Kráľovnej anjelov. Na budúcu nedeľu bude v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia, ktorá sa začne po sv. omši o 8.00 hod. a skončí sa o 17.30 hod. eucharistickým požehnaním. Pokúsme sa už teraz zariadiť si svoj osobný a rodinný program tak, aby v ňom mal miesto aj čas strávený pred eucharistickým Kristom, ktorý nás tu čaká…

V piatok sa začína ružencový mesiac: vrelo odporúčame s väčšou zbožnosťou a zanietenosťou modliť sa túto evanjelioú modlitbu, nielen súkromne, ale najmä v rodinách a farskom spoločenstve. Preto, pri tejto príležitosti zo srdca ďakujeme všetkým, ktorí v našich kostoloch verne a horlivo konajú službu vedenia tejto modlitby pred sv. omšami; a prosíme, zvlášť mladších a rodiny s deťmi: nájdite si čas v tomto mesiaci prísť do kostola skôr a pohrúžiť sa do spoločného rozjímania nad tajomstvami ruženca. Dobrou príežitosťou ako začať tento mesiac môže byť aj slávnostný ruženec pred Najsv. Sviatosťou na fatimskú sobotu o 8.00 hod. vo FK. A samozrejme nezabúdajme, že počas celého mesiaca môžeme službou Cirkvi získať pri nábožnej modlitbe posv. ruženca a splnení ostatných zvyčajných podmienok úplné odpustky.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349