FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CO (03. 10. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA SIEDMA NEDEĽA V CO (03. 10. 2021)

Liturgický kalendár:

4. 10.pondelokSv. Františka Assiskéhospomienka
7. 10.štvrtokRužencovej Panny Máriespomienka
3. 10.nedeľaDvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Dnes je v Kostole sv. Anny prvonedeľná adorácia: začne sa po sv. omši o 8.00 hod. a skončí sa o 17.30 hod. eucharistickým požehnaním.

Vo štvrtok, ktorý je prvým v mesiaci október a zaroveň spomienkou na Ružencovú Pannu Máriu, bude pred večernými sv. omšami slávnostná modlitba posv. ruženca, obetovaná okrem iného aj za duchovné povolania. Vo farskom kostole sa táto ružencová slávnosť začne o 15.00 hod. a v Kostole Notre Dame o 16.00 hod. Z tohto dôvodu sa v tieto dva dni nebude pred sv. omšami spovedať.

Prosíme o pomoc pri pravidelnom upratovaní našich kostolov (FK a ND): tí, ktorí by ste chceli takýmto spôsobom slúžiť vo farnosti, prihláste sa prosím po sv. omšiach v sakristii kostola.

CPR Trenčín v spolupráci s Ligou pár páru pripravuje kurz prirodzeného plánovania rodičovstva. Prvé stretnutie sa bude konať na budúcu nedeľu 10. 10. 2021 od 15.30 hod. v priestoroch centra. Prihlásiť sa môžete na internetových stránkach CPR TN.

Takisto je tu pozvánka na Farské manželské stretnutia, ktoré sú zamerané na posielnenie dôvery v manželskom vzťahu, lepši poznanie a pochopenie partnera atď. Prvé stretnutie sa uskutoční takisto budúcu nedeľu od 16.00 hod. v priestoroch CPR. Viac info na stránke amoris.sk alebo internetovej stránke centra.

Zbierka pre Kubu, ktorá sa z rozhodnutia KBS konala uplynulú nedeľu zostáva otvorená až do konca roku 2021. Záujemcovia tak môžu naďalej prispieť do tejto zbierky na číslo účtu z plagátov na výveskach kostolov.

page1image3201216

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349