2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

2. VEĽKÉ STRENUTIE BIRMOVANCOV

Všetkých birmovancov srdečne pozývame na ďalšie veľké prípravné stretnutie, ktoré sa uskutoční sobotu 16. 10. 2021 o 10.00 hod. vo farskom kostole.