FARSKÉ OZNAMY - DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CO (17.10.2021)

FARSKÉ OZNAMY – DVADSIATA DEVIATA NEDEĽA CO (17.10.2021)

Liturgický kalendár:

18. 10.pondelokSv. Lukáša, evanjelistusviatok
22. 10.štvrtokSv. Jána PAvla II., pápežaľ. spom.
23. 10.sobotaVýročie posviacky Kostola Notre Dameslávnosť
16. 10.nedeľaTridsiata nedeľa v Cezročnom období (misijná)

CPR Trenčín pozýva na rodinnú sv. omšu do Kostola sv. Štefana v Trenčíne – Orechovom, ktorá sa bude sláviť vo štvrtok 21. 10. 2021 o 18.30 hod.

V sobotu si pripomenieme výročie posviacky Kostola Notre Dame. Už v piatok večer o 17.00 hod. bude sv. omša z tejto slávnosti a v samotný deň výročia bude sv. omša ráno o 7.00 hod. Pri týchto slávnostiach možno získať pri nábožnej návšteve tohto kostola spojenou s modlitbou Otče náš a Verím Boha a pri zachovaní zvyčajných podmienok úplné odpustky. Srdečne pozývame!

V sobotu pri príležitosti Svetového dňa hospicovej a paliatívnej starostlivosti bude tiež Deň otvorených dverí Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne. Tento deň nesie posolstvo “Nenechajme nikoho na okraji”. Účastníkov čaká zaujímavý program v exteriéri hospicu. Organizátori vás srdečne pozývajú zbúrať mýty a predsudky o hospicoch a zomieraní a tešia sa na vašu účasť. Viac informácii nájdete na stránke hospictn.sk

Na budúcu nedeľu, ktorú v budeme sláviť ako misjnú bude po všetkých sv. omšiach zbierka na misie. Viac o tejto nedeli, katechézy a modlitby, si môžete pozrieť na osobitnej internetovej stránke misijnediela.sk

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349