FARSKÉ OZNAMY - TRIDSIATA NEDEĽA V CO (24.10.2021)

FARSKÉ OZNAMY – TRIDSIATA NEDEĽA V CO (24.10.2021)

Liturgický kalendár:

28. 10.štvrtokSv. Šimona a Júdu, apoštolovsviatok
31. 10.nedeľaTridsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Dnes bude po všetkých sv. omšiach celoslovenská zbierka na misie. Na Slovensku zvlášť je venovaná farnostiam v Keni, ktoré sú veľmi postihnuté chudobou a suchom. Misijná zbierka je najväčšou akciou solidarity na celom svete: za vaše milodary vyslovujeme v mene Pápežských misijných diel na Slovensku srdečné Pán Boh odmeň!

Tento týždeň, hoci nie je prvopiatkový, budeme spovedať ako pred prvým piatkom. Blíži sa totiž slávnosť Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých. Keďže v tieto dni nás Cirkev pozýva k osobitným možnostiam získania odpustkov pre našich bratov a sestry v očistci, chceme vás pozvať, aby ste k sviatosti zmierenia pred prvým piatkom pristúpili pár dní vopred. Spevedať budeme približne 45 min. pred sv. omšami.

V nedeľu večer bude sv. omša v Kostole Notre Dame o 18.30 hod. už zo slávnosti Všetkých svätých. Nezabudnime tiež, že na budúcu nedeľu sa posúva čas o hodinu dozadu.

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349