FARSKÉ OZNAMY - KRISTA KRÁĽA (21. 11. 2021)

FARSKÉ OZNAMY – KRISTA KRÁĽA (21. 11. 2021)

Liturgický kalendár:

22.11.pondelokSv. Cecíle, panny a mučenicespomienka
24.11.stredaSv. vietnamských mučeníkovspomienka
28.11.nedeľaPrvá adventná nedeľa

Dnes (o chvíľu) budeme sláviť Zasvätenie ľudského pokolenia Kristovi Kráľovi. Všetci veriaci, ktorí sa na ňom nábožne zúčastnia môžu za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V túto poslednú nedeľu cirkevného roka ďakujeme všetkým, ktorí horlivo a s láskou pomáhajú pri fungovaní liturgického života v našej farnosti a starajú sa o čistotu, výzdobu a chod našich kostolov. Pri príležitosti zajtrajšej spomienky na sv. Cecíliu, patrónku liturgického spevu, osobitne ďakujeme aj našim organistom a spevákom za ich obetavosť a neodmysliteľnú pomoc. Kristus Kráľ, nech je najvyššou motiváciou a najlepšou odmenou všetkým spomínaným!

Od zajtra bude každý deň o 16.45 hod. v Kostole Notre Dame modlitba Deviatniku k blahoslavenej Alexii le Clerk, zakladateľke rádu Školských sestier de Notre Dame, ktoré požehnane pôsobia aj v našej farnosti. Sestričky majú v týchto dňoch k dispozícii aj relikvie tejto blahoslavenej a tie budú vystavené k verejnej úcte v kostole. Srdečne pozývame!

Už o týždeň vstúpime do nového liturgického roka a začneme Adventné obdobie: Centrum pre rodnu aj v tomto roku zabezpečuje výrobu adventných vencov. Výťažok z predaja vencov bude použitý na podporu aktivít centra. Objednať vence si môžete buď priamo v našich sakristiách, v budove CPR alebo na internetovej stránke centra, najneskôr však do stredy (24. 11.).

CPR pozýva na celonočnú Adoráciu rodín za rodiny, ktorá sa bude konať v Kostole Notre Dame v piatok 10. 12. 2021 so začiatkom po sv. omši o 17.00 hod. Adorácia bude ukončená ráno nasledujúceho dňa sv. omšou o 7.00 hod.

Iste viete, aká situácia a aké opatrenia vzhľadom na pandémiu nastávajú od zajtra (22.11. 2021). V duchu lásky k Bohu a k blížnym vás prosíme o ich zachovanie. S platnosťou od zajtrajšieho dňa budú v našich kostoloch tieto zmeny: 1. sv. omše z Kostola sv. Anny sa opäť až do odvolania presúvajú do Kostola Notre Dame, pričom v pondelok – sobotu zostáva čas nezmenený (8.30 hod.) a v nedeľu bude sv. omša o 10.00 hod.; 2. účasť na sv. omšiach je možná len pre plne zaočkovaných a po potvrdenom prekonaní ochorenia do 180 dní, pričom max. kapacita zúčastených je 100 ľudí a treba viesť zoznamy účastníkov: z tohto dôvodu budú pri vstupe do kostolov schránky, do ktorých bude potrebné vhodiť pri každej sv. omši lístok s menom a tel. číslom veriaceho, ktorý si pripraví už doma a zároveň 100 lístkov s číslami pre jednotlivých účastníkov, ktoré budú mať pri sebe a pri odchode z kostola ich opäť vrátia; 3. nezaočkovaní budú mocť pristúpiť iba k individuálnej sv. spovedi a sv. prijímaniu po telefonickom alebo osobnom dohovore (+421 910 852 349). Vopred ďakujeme za pochopenie, dobré kresťanské svedectvo a trpezlivosť!

Rímskokatolícka cirkev farnosť Trenčín, Mariánske námestie 2, 911 01 Trenčín, 032 743 32 76, 0910 852 349