OPATRENIA PLATNÉ OD 22. 11. 2021 A ZRUŠENIE SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. ANNY - DôLEŽITÉ

OPATRENIA PLATNÉ OD 22. 11. 2021 A ZRUŠENIE SV. OMŠÍ V KOSTOLE SV. ANNY – DôLEŽITÉ

Iste viete, aká situácia nastáva v týchto dňoch a aké opatrenia sú vzľadom na pandémiu ustanovené kompetentnými autoritami. V duchu lásky k Bohu a k blížnym vás prosíme o ich zachovanie.

S platnosťou od 22. 11. 2021 budú v našich kostoloch tieto zmeny: 1. sv. omše z Kostola sv. Anny sa opäť až do odvolania presúvajú do Kostola Notre Dame, pričom v pondelok – sobotu zostáva čas nezmenený (8.30 hod.) a v nedeľu bude sv. omša o 10.00 hod.; 2. účasť na sv. omšiach je možná len pre plne zaočkovaných a po potvrdenom prekonaní ochorenia do 180 dní, pričom max. kapacita zúčastených je 100 ľudí a treba viesť zoznamy účastníkov: z tohto dôvodu budú pri vstupe do kostolov schránky, do ktorých bude potrebné vhodiť pri každej sv. omši lístok s menom a tel. číslom veriaceho, ktorý si pripraví už doma a zároveň 100 lístkov s číslami pre jednotlivých účastníkov, ktoré budú mať pri sebe a pri odchode z kostola ich opäť vrátia; 3. nezaočkovaní budú mocť pristúpiť iba k individuálnej sv. spovedi a sv. prijímaniu po telefonickom alebo osobnom dohovore (+421 910 852 349).

Vopred ďakujeme za pochopenie, dobré kresťanské svedectvo a trpezlivosť!